Glädjen 18

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Glärdjen 18 fd. Glädjen 16 och 9
Gladjen 16 och 9 televerket.png
Glädjen 16 och 9. Foto 1981.
Information
NamnTeleverket / Juridicum
AdressLilla Gråbrödersgatan 4 & 6, Winstrupsgatan 2, 4, 6
ByggnadsårLilla Gråbrödersgatan 4: 1914-15, omb 1980
Lilla Gråbrödersgatan 6: 1942-43
Lilla Gråbrödersgatan 8: 1956
ByggherreLilla Gråbrödersgatan 4: Kungl. Telegrafverket
ArkitektLilla Gråbrödersgatan 4: 1911 Aron Johansson
Lilla Gråbrödersgatan 6: Nils A. Blanck
Lilla Gråbrödersgatan 8: Klas Anshelm
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Fasad.

Televerkets huvudbyggnad är en monumental offentlig byggnad i nationalromantikens anda. Huskroppen är asymmetrisk med ett mindre och ett större krenelerat torn samt frontespis med trappgavel. Det branta sadeltaket är täckt med rött, glaserat tegel. Fasaden är murad med mörkt brunviolett helsingborgstegel med sockel, portomfattning och fönsterdetaljer i granit. Tyvärr förvanskas fasaden av att de stora rundbågiga fönsteröppningarna i andra våningen delvis har murats igen och försetts med två mindre rektangulära fönster.[nutidsuppdateras] 1980 murades även den monumentala huvudentrén igen. 1942—43 skedde en tillbyggnad mot väster i tre våningar med stram fasad i rött helsingborgstegel.

På hörnet av Winstrupsgatan ligger anläggningens yngsta tillbyggnad från 1956. Dess fasad karaktäriseras av stora, obrutna murytor i rött, nyansrikt tegel med vertikala fönsterpartier i byggnadens hörn. Taket är valmat mot väster och täckt med tegel.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Byggnader som fogats till den nationalromantiska huvudbyggnaden från 1914. Sockeln är i huggen granit, fasaderna av mörkt helsingborgstegel. Det valmade sadeltaket belagt med rött tegel. Fönstren är sekundära men anpassade till byggnaden. Under senare tid har fler och större fönsteröppningar tagits upp i fasaden mot Gråbrödersgatan. Byggnaden har byggts om och används inte längre av Televerket utan av universitetets juridiska institution. Smidda krokar hänger på fasaden mellan andra och tredje våningen på 1942 års byggnad. Har funktionen varit att hänga markiser?[bör kontrolleras]

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda