Glädjen 15

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Glädjen 15
Glädjen 15

De två korsvirkeshusen på Glädjen 15 förklarades som byggnadsminnen den 14/2 1978. Skyddsföreskrifterna omfattar såväl byggnadernas exteriör som interiör.

Glädjen 15 består av flera byggnader


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

På gården finns ett två vånings gårdshus uppfört i maskinslaget gult tegel, tvåluftsfönstren är sentida och yttre glaset ett energiglas med aluminiumlist. Dörrbladen är sentida i grönmålad panel. Takfotsgesimsen är utkragad i tegel. Pulpettaket är belagt med grön plåt. Kuriöst nog hänger på fasaden en mindre kvarnsten av natursten, av en typ som använts till handdriven husbehovskvarn.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda