Geten 5

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Geten 5
Geten 5.JPG
Geten 5
Information
AdressDörrödsvägen 29
Byggnadsår1800-talets andra hälft
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Geten 5 fasad.JPG
Trädgård

Byggnaden är precis som grannhuset från någon gång mellan 1864 och 1912, där sent 1800-tal är det troligaste. Byggnaden har en större flygel/uthus och ett garage som troligtvis varit ett äldre uthus.

Bostadshuset är uppfört i ett plan med inredd vind och troligtvis en mindre matkällare på en naturstensgrund. Sockeln är putsad och mörkt färgad. Korsvirkeskonstruktionen har slätputsade och vitmålade fasader och en profilerad omfattning av vitmålat tegel runt dörren. Gavelröstena är klädda i locklistpanel som är målad med grön linoljefärg. Sadeltaket är täckt med enkupiga och röda tegelpannor med två murade skorstenar i nock med gjuten krona. Vindskivorna i trä är målade i röd färg. De sentida träfönstren är i en, två eller tre lufter och målade i grönt. Entrédörren i trä är målad i samma färg och har tre mindre glaspartier och beslag av mässing. Trappan av kalksten eller annan natursten är i två nivåer och även den svartmålad. Uthuset är uppfört i ett plan med inredd vind (loft). Grundläggningen är av natursten med putsad och tjärad sockel. Korsvirkeskonstruktionen har tjärat virke och slätputsade samt vitmålade fack. Gavelröstena är klädda i grönmålad locklistpanel. Sadeltaket, med en flackare brytning åt norr, är täckt med enkupiga och röda tegelpannor med vindskivor av rödmålat trä. En murad och plåtinklädd skorsten finns i det norra takfallet. Tvåluftsfönstren är omålade och av aluminium och trädörrarna är målade i grön linoljefärg.

Garaget/uthuset har en naturstenssockel med vitmålade fogar. Fasaderna är klädda i grönmålad locklistpanel och det flacka sadeltaket är täckt med samma enkupiga och röda tegel som de andra byggnaderna. Vindskivorna, gårdsgrinden och garageporten är svartmålade. De har även smidda och svartmålade beslag av järn.

Trädgården är omgärdad av nätstaket fäst mot profilerade betongplintar i väster och söder samt av vitmålat trästaket i norr och öster. Inom fastigheten finns den gamla jordvallen som gränsade mot den då brukade åkermarken bevarad, vilket även gårdsbrunnen är. Köksträdgården är välbevarad med fruktträd av päron, äpple och körsbär. Sentida inslag finns med till exempel en anlagd damm. Gångarna är av grus och betongplattor är belägna utmed Dörrödsvägen samt att gårdsplanen troligtvis är stensatt till viss del. I övrigt är den största delen av trädgården grästäckt men inslag av rabatter med rosbuskar, enbuskar och yngre träd planterade runt om i hela trädgården.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda