Geten 4

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Geten 4
Geten 4.JPG
Geten 4
Information
AdressDörrödsvägen 27
Byggnadsår1800-talets andra hälft
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift

Fastigheten Geten 4 ligger på adressen Dörrödsvägen 27. Byggnaden uppfördes troligtvis någon gång innan sekelskiftet 1900, men inte före 1864 då de inte finns med på Generalstabskartan. Under 1950-talet styckades fastigheten av Inga och Bengt Oskarsson. 1973 styckades fastigheten om igen av kommunen när Dörrödsvägen skulle breddas och rätas ut efter bilismens behov. Det gjorde att västra gaveln fick flyttas in och man rev en bit av huset. Fastigheten var också, tillsammans med grannfastigheten, den sista att få kommunalt vatten indraget vilket gjorde att gårdsbrunnen användes långt in på 1900-talet. På fastigheten finns utöver bostadshuset ett friliggande garage, uthus och jordkällare samt ett lusthus i vitmålat trä.

Bostadshuset är uppfört i ett plan med inredd vind. Byggnaden står på en naturstensgrund med putsad och svartmålad sockeln. Korsvirkeskonstruktionen har slätputsade och vitmålade fasader, frånsett västra gaveln som är uppförd i rött tegel i löpförband efter vägbreddningen. Gavelröstena är täckta med locklistpanel som är målad blå. Sadeltaket är klätt i eternitplattor och har en murad tegelskorsten i nock med gjuten krona samt vindskivor i blåmålat trä. Träfönstren är i varierande utförande. De är i en eller två lufter och blå eller vitmålade. Dörren är i blåmålat trä med glasparti och fasta spröjsar.

Uthuset är även det i ett plan på naturstensgrund. Sockeln är putsad och svartmålad. Fasaderna är slätputsade och vitmålade. Pulpettaket är täckt med tjärpapp och fönstren är i två lufter utan spröjs och blåmålade. Trädörren är blåmålade och vindskivorna i trä är svartmålade. Garaget är också i ett plan och uppfört 1980. Det har en putsad och svartmålad sockel av gjuten betong. Fasaderna är slätputsade och vitmålade. Sadeltaket är täckt med sinuskorrugerade och svartmålade plåtskivor med vindskivor i svartmålat trä. Carporten är i plåt och dörrar i blåmålat trä. Fönstren är i två lufter utan spröjs.

Åt söder är trädgårdens gångar satta med betongplattor utmed fasaden, gärden, jordkällare, uthus och garage. Jordkällaren ligger centralt i den gamla köksträdgården som idag är planterad av rosbuskar och annan blomster. Norr om bostadshuset är ytterligare delar av en köksträdgård planterad med fruktträd, rododendron och markerade rabatter. Åt öster, men mitt på fastigheten, är en jordvall bevarad från den gamla fastighetsgränsen mot den brukade åkermarken. Idag är den grästäckt och det är resterande delar av trädgården också. En äldre bok står i norra änden. Fastigheten är omgärdad av nätstaket fäst mot äldre, profilerade betongstolpar åt väster mot gatan med en svartmålad och smidd järngrind. Innan för växer en planterad häck. Åt norr, öster och söder är fastigheten omgärdad av såväl svart/brunmålat trästaket som planterade häckar.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda