Genarp 6:27-6:30

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Detta är den nyare kyrkogården som tillkom efter att dem gamla byn sprängdes och gårdarna flyttades ut i och med enskiftet under åren 1826-1827. År 1883 skänker Baronen Wrangel på Häckeberga en del av dessa marker till Genarps församling för att på det sättet kunna utvidga den gamla kyrkogården. Sjutton år senare dvs. år 1900 skänker T. Wrangel på Häckeberga fastigheterna 6:29 och 6:30 för att ånyo utöka möjligheten till nya gravplatser.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda