Gatunamn i Krafts rote

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Gatunamnen var under medeltiden något vacklande när de inte helt saknades. En komplett sammanställning finner vi på Espmans karta från 1784. En fullständig reglering av gatunamnen utfördes i juli 1809. Den sammanställningen överensstämmer i stort sett med Espmans. En del gatunamn har senare bytts ut då de inte ansågs passande nog och på 1878 års karta återfinner vi i stort dagens gatunamn. Här nedan återges gatunamnen i Krafts rote enligt Espmans karta med förklaringar inom parentes.

Norregatan (ibland använt på Bredgatan), Paradisgatan, Helenegatau (Sandgatans norra del), Sandgatan, (Biskopsgatan), Thome gap (Tomegapsgatan), Wallgatan, Adelsgatan, Biskopsgatan (längs Kraftstorgs östra sida), Annæ gatan (Sankt Annegatan) Stora Algatan, Stora Thomægatan, Lilla Kosträtet (Lilla Tomegatan), Stora Kosträtet (Lilla Algatan), Lilla Thomæ gatan (Adelgatans västra del), Siälebodgatan (Själbodgatan och Hjortgatan. På 1800-talet kallades Hjortgatan för Kosträtet, Magdalene Kyrko sträte (Magle Stora Kyrkogata), Kille Strätet (Kiliansgatans södra del och ned till Mårtensgatan), Blåse strätet (Laboratoriegatan) Mårtensgatan, Skomakaregatan, Kyrko strätet (senare Lilla Kyrkogatan lades igen 1913. Gick mellan Stortorget och domkyrkan), Hästmöllaresträtet (Vårfrugatan, en hästamöllare, d v s ägare av hästdriven kvarn, bodde vid gatan 1783) Kungsgatan, Döbelska strätet (Svartbrödersgatan), Lilla Kungsgatan (Kiliansgatans norra del), Lilla Magdalena Kyrka sträte (Magle Lilla Kyrkogata).

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda