Garvaren 9

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Garvaren 9
Garvaren 9.png
Garvaren 9
Information
AdressÖstra Vallgatan 31
ByggnadsårGathus, södra och västra gårdshusen 1868
ByggherreCarl Lundbom

Tomten är långsmal och sträcker sig in till mitten av kvarteret. Gathuset är sammanbyggt med grannhuset i norra gaveln och vid södra gaveln finns passage in till gården. Tre sammanbyggda gårdshus bildar tillsammans med gathuset en kringbyggd gård, som upptar något mer än halva tomten. Baksidan av det tvärgående gårdshuset är anlagd som trädgård med gräsmatta och fruktträd.

Gathuset har en våning med sadeltak och inredd vind. Väggar av tegel med vitmålad gatufasad och gul, kalkad gårdsfasad. Den centralt placerade indragna entrén med brun ramdörr och de gröna tvåluftade fönstren kom till vid en renovering 1940. Fönsterna mot gården har fyra rutor. Det ursprungliga takteglet är utbytt mot eternitplattor.

Uthuset vid södra tomtgränsen uppfördes samtidigt med gathuset och inreddes då med brygghus, stall, slaktbod och packhus. Det är ett halvhus i korsvirke med tegel med putsade, gulkalkade fasader och tak med troligen det ursprungliga enkupiga, gula teglet.

Den tvärgående uthuslängan är uppförd av synligt korsvirke med svart timra och gulkalkade fack. När det byggdes, samtidigt med gathuset och södra längan, inreddes det till svinhus och gödselstad och hade tak av tegel. Idag finns här ett plåtslageri och taket är täckt med svart, korrugerad plåt.

Utmed norra tomtgränsen ligger en låg byggnad med väggar delvis i gult tegel, delvis i trä. Pulpettaket är klätt med papp, dörrar och fönster är bruna. Huset, som använts som tvättstuga och uthus, är nu helt förfallet.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda