Garvaren 7

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Garvaren 7
Garvaren 7 magle lilla kyrkogata 28 o vallgatan 35c.png
Magle Lilla Kyrkogata 28 och Östra Vallgatan 35c
Information
AdressMagle Lilla Kyrkogata 28, Östra Vallgatan 35
ByggnadsårÖstra Vallgatan 35 b och c 1850,
hörnhuset Östra Vallgatan / Magle Lilla Kyrkogata 1865,
Östra Vallgatan 35 a 1866.
Vinkel mot gården 1907,
trevåningshuset på gården 1925
Byggherre1850 A. Ripa,
1865 och 1866 M. Ljungdal,
1907 och 1925 Otto Risberg
Arkitekt1925 A. Persson
Östra Vallgatan 35a
Gårdshus från 1925. Foto Inger Andersson 1983.

Tomten ligger i kvarterets nordöstra hörn, vid Magle Lilla Kyrkogata och Östra Vallgatan. Den har oregelbunden form med en vinkel in mot kvarterets mitt. Utmed Östra Vallgatan ligger tre sammanbyggda hus av olika ålder och inne på gården ytterligare två, uppförda senare.

Hörnhuset är byggt av tegel och har mot gatan en våning och sadeltak med avfasat hörn. Fasaderna är gulmålade, taket klätt med gult, enkupigt tegel och fönsterna tvåluftade med vita snickerier. Byggnaden utmed Magle Lilla Kyrkogata delas ungefär mitt på av en portgång med rundbågig tredelad ramport. Hörnhuset öster om denna byggdes 1865 medan byggnaden väster om porten byggdes till någon gång mellan 1866 och 1907. På 1960-talet restes taket mot gården så att huset här har två våningar med putsade och vitmålade fasader. Bottenvåningen används idag som tandläkarmottagning och arkitektkontor. Ovanvåningen är inredd med bostäder.

Gathuset på Östra Vallgatan 35 c byggdes 1850 som bostadshus i en våning med frontespis. Väggarna murades av bränt tegel och lersten och taket kläddes med tegel. I husets södra del gjordes en portgång. Idag är gatufasaden slätputsad och gutmåtad med vita fönsteromfattningar och vit profilerad gesims. Frontespisen är rak och de nygjorda fönsterna brunlaserade med åtta rutor. På byggnadens västsida mot gården finns en tillbyggnad med plant tak från 1954 och i vindsvåningen en takkupa med franskt fönster. Fasaderna är putsade och vitmålade. Huset har i många år använts som snickeriverkstad men byggdes 1979 om till sjukgymnastmottagning.

Östra Vallgatan 35 a är sammanbyggt med huset 35 b och c i norra gaveln och i södra gaveln med grannhuset. Det är ett bostadshus med en våning mot gatan och två mot gården. Det är byggt 1866 av tegel och har idag putsad gulmålad gatufasad och bruna tvåluftade fönster. 1970 byggdes huset om så att endast gatufasaden bevarades. Det gjordes djupare och fick två våningar med fasad i gult tegel mot gården och en balkong i brunt trä längs med hela fasadens ovanvåning.

Inne på gården, i vinkel med gathuset vid Magle Lilla Kyrkogata byggdes 1907 ett tvåvåningshus i gult tegel med pulpettak. Bottenvåningen disponeras av arkitektkontoret och ovanvåningen är inredd med bostäder. I tomtens västra del, inne på gården finns ett bostadshus från 1925 i tre våningar. Fasaderna är klädda med röd maskinslagen tegel och fönsterna två- och treluftade med vita snickerier. Centralt placerad entré med röd ramdörr med glas och sadeltak med grå asfaltpapp.

(omnumrerat? gathusen är idag 35 a, c, d och gårdshuset 35 b)

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda