Garvaren 28

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Garvaren 28
Garvaren 28 o vallgatan 25.png
Östra Vallgatan 25
Information
AdressÖstra Vallgatan 25, Östra Mårtensgatan 19-21
ByggnadsårÖstra Vallgatan 25, 1867.
Östra Mårtensgatan 19, okänt, påbyggt 1851.
Gårdsflygel och fristående gårdshus, 1880
Byggherre1851 N. Lundkvist.
1867 L. Lundström.
1880 Anders Nilsson
Östra Mårtensgatan 21
Gårdshusen

[nutidsuppdateras]

Tomtens nuvarande form är resultatet av en sammanslagning av en hel tomt och en halv vars norra del styckats av. Båda hade äldre bebyggelse vid sammanslagningen. Gathuset utmed Östra Vallgatan har en våning och inredd vind. Det är byggt av tegel med slätputsad, gulmålad fasad och sadeltak med enkupigt rött tegel mot gatan och svart papp mot gården. Gatufasaden är artikulerad med våningsband och takgesims. Ett stort skyltfönster och en rad mindre enluftsfönster finns i gatufasaden. I gaveln är fönsterna tvåluftade, alla målade i grönblå färg. Ursprungligen gick huset ända fram till Östra Mårtensgatan och bildade vinkel med grannhuset på denna gata. 1941 revs den södra delen och en rundad terass med tak över byggdes året därpå efter ritningar av arkitekt Hans Westman. I många år användes huset sedan som café, med det officiella namnet "Terrassen", och det allmänt använda namnet "Fördärvet". Detta lades ner i slutet av 1960-talet och efterträddes av en bokhandel. Taket över terrassen revs några år senare.

Gathuset Östra Mårtensgatan 21 byggdes ursprungligen i en våning men byggdes på med en våning mot gatan 1851, Det flacka takfallet mot gatan är klätt med svart papp och det brutna mot gården med det ursprungliga gulröda, enkupiga teglet. Huset ar byggt av bränt tegel och har slätputsad, gulmålad gatufasad och vit spritputsad gårdsfasad. Det byggdes som bostadshus med fyra lägenheter och ett enkelrum och är fortfarande inrett så. Sexdelade grönmålade fönster och i gatufasaden en boardklädd, grå ramdörr med överljus, vilken 1937 ersatte en äldre pardörr. På gårdssidan två, blå fyllningsdörrar.

1880 revs fyra äldre gårdshus och ersattes med den nuvarande västra gårdslängan i en våning med fasader i grågult tegel, pulpettak, vilket senare bytts ut mot korrugerad plåt och tre ingångar med bräddörrar och höga stentrappor. Den mellersta entrén och dess kalkstenstrappa togs bort för några år sedan, de övriga två ingångarna har gjutna trappor. Fönsterna är även här sexdelade och gröna. Huset har kvar sin ursprungliga indelning i två lägenheter. Samma år som gårdslängan byggdes ett fristående uthus i korsvirke och gult tegel med pulpettak klätt med tegel, senare utbytt mot svart papp. Det inreddes med brygghus, avträde och gödselstad men står idag tomt.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda