Garvaren 26

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Garvaren 26
Garvaren 26.png
Garvaren 26
Information
AdressÖstra Mårtensgatan 17 och 15, Stora Tomegatan 2 och 4
Byggnadsår1963-1965
ByggherreByggnads AB Liljenberg
ArkitektHans Westman
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Kontorsbyggnad
Innergård
Bostadshus
Uppfart

Tre äldre tomter slogs ihop och en sammanhängande bebyggelse från början och mitten av 1800-talet revs för att ge plats åt de nuvarande byggnaderna. Huset utmed Östra Mårtensgatan är uppfört som affärs- och kontorshus i tre våningar med inredd vind. I bottenvåningen inreddes ursprungligen postkontor och livsmedelsaffär och i källarvåningen restaurang. Posten är kvar[nutidsuppdateras] men återstoden av bottenvåningen har bytt funktion flera gånger och disponeras nu av SE-banken[nutidsuppdateras]. I de övre våningarna finns kontorslokaler och i vindsvåningen bostadsrum.

Bottenvåningen är helt glasad och något indragen. I de övre våningarna är fasaderna klädda med holländsk, rökfärgad tegel, fönsterna är enluftade i andra och tredje våningen och vindsvåningens takkupor trekantiga.

Utmed Stora Tomegatan uppfördes samtidigt ett bostadshus i tre våningar med inredd vind. Gatufasaden består här till stor del av indragna balkonger i grå betong och mellan dessa, vertikala partier av samma rökfärgade tegel som mot Östra Mårtensgatan. Takkuporna är omväxlande raka med avfasade hörn och spetsiga. Mellan de båda husen byggdes 1967 ett garage vars tak planterades och anlades som lekplats. Framför detta en stor parkeringsplats med utfart mot Stora Tomegatan.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Kontors- och bostadshus med parkeringshus och trädgårdsmur. Kontorshuset åt Östra Mårtensgatan är byggd i tre våningar med källare och inredd vind. Den indragna bottenvåningen är klädd i IFÖ-mosaik. De övre våningarna ger intryck av att vila på betongbalkar. Övre våningar klädda med grå tegel i löpförband lagda i element. De vita träfönstren är i en luft bortsett från vindsvåningens fyra lufter inpassade i en trekant. I bågarnas nederkant finns en dropplist av aluminium. Entrédörrarna har skiftats till bruneloxerade aluminiumdörrar. Trapphusfönstren är skiftade till nya vita enluftsfönster i trä. Bostadshuset åt Stora Tomegatan är uppfört med fasader av betongelement och tegel, indragna balkonger. Fasaden saknar entréer åt gatan, vilket tillsammans med husets längd skiljer byggnaden från den omgivande äldre stadsbebyggelsen. Betongelementen är präglade och har synlig naturstensballast i ytan, i övrigt obehandlade och i bra skick. De vita träfönstren är i en luft finns en dropplist i aluminium. Taken på båda husen är lagda med mörkgrå tegel och kopparbeslagna vindskupor i spetsiga eller trubbiga utföranden. Byggnaderna kan betecknas som typiska för sin tid, med ursprungliga delar och fasadutförande bevarat. Mindre tydlig lokal anknytning och mer del av tidens ideal än många andra Westmanbyggnader. Genom att man frångått det lokala materialet tegel och istället använt grå cementsten och betongelement och byggt efter en rät linje åt gatan och i en stor skala skiljer husen ut sig från annan bebyggelse.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda