Garvaren 17

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Garvaren 17
Garvaren 17.png
Garvaren 17
Information
AdressStora Tomegatan 6-8
ByggnadsårGathus 1932, norra gårdsflygeln 1924 och det östra gårdshuset 1907, omb. 1929
Byggherre1932 A. Gullberg
Arkitekt1924 och 1939 A. Persson. 1932 Axel Pettersson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Garvaren 17 innergård

Tre sammanbyggda bostadshus på en lång, smal tomt med en delvis stenlagd, delvis gräsbevuxen främre gård mellan husen och en trädgård i öster. Husens placering på tomten var densamma redan 1907 när det östra gårdshuset byggdes. Det hade då bara en våning. 1924 byggdes ett bostadshus i två våningar med pulpettak invid den norra tomtgränsen och ersatte då en mindre byggnad på smnma plats. Fasaderna är klädda med röd maskintegel, fönsterna är fyrluftade och gröna, i entrén en grön pardörr med diagonalspröjsade dagerrutor och överljus. 1929 fick det östra gårdshuset sitt nuvarande utseende med två våningar och pulpettak i mittdelen och en våning med tegelklätt sadeltak i syddelen. Fasaderna, fönsterna och dörren är desamma som på den fem år äldre vinkelbyggnaden.

1932 revs det gamla gathuset och ersattes med det nuvarande i tre våningar och inredd vind. Fasaderna är här klädda med röd, handslagen tegel. Sockel, portik, våningsband och burspråk i ädelputs. Sadeltak med rött tegel. Portiken är hög, med kannelerade pilastrar och en rak överdel med bågformer. I den mittersta bågen är gatunumret 8 dekorativt insatt. Två symmetiskt placerade tredelade burspråk går genom de övre våningarna och fasaden avslutas upptäl av en tandsnittsfris under gesimsen. Fönsterna är gröna med sex eller nio rutor.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda