Garvaren 10

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Garvaren 10
Garvaren 10.png
Garvaren 10
Information
AdressÖstra Vallgatan 29
Byggnadsår1875
ByggherreTimmergesällen J. Lindström
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Södra flygeln
Norra flygeln

Gathuset har en våning och sadeltak med en bred frontespis och två takkupor. Huset är byggt av tegel och taket var tidigare klätt med skiffer mot gatan och asfaltpapp mot gården. I dag är hela taket klätt med svart papp, fasaderna är spritputsade och vitmålade. En genomgående portgång finns mitt i byggnaden med en blå brädport med stickbågigt överljus. Även fönsterna är stickbågiga, delade i sex rutor och blåmålade.

Två gårdsflyglar finns, båda byggda samtidigt med gathuset. Båda är byggda i tegel i en våning med tak av tegel och har troligen använts som uthus från början. I den södra inreddes 1908 tvättstuga i den ena delen och bostad i den andra och 1937 byggdes även den norra uthuslängan om till bostadshus. 1973 inreddes vinden på norra längan och en längsgående takkupa i svart trä. med flera små fönster gjordes. Även den södra gårdsflygeln har en takkupa av samma slag. Båda husen har gula, putsade fasader, bruna, sexdelade fönster och pulpettak med svart papp.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

De två fasta flyglarna omsluter en mindre gård som innehåller träd och buskar. Flyglarna har troligen haft uthusfunktioner men byggts om till bostäder under 1908 och 1937. Flyglarna är, liksom gatuhuset, byggda i tegel med putsade fasader, avfärgade i bruten vit. Sadeltaken är belagda med svart slättäckt papp. Båda flyglarna har överdimensionerade takkupor klädda i brunbetsad lockpanel, tillbyggda 1973. Fönstren är utformade som sidhängda tvåluftsfönster med spröjs. Fönstren i norra flygeln av sentida utförande, i södra flygeln är de av äldre utförande men inte ursprungliga. Dörrarna är sentida bräddörrar, i norr vit med överljus och i söder brunt trä. Placering av dörrar och fönster förefaller vara ursprungliga.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda