Garnhärvan

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

År 1826 benämns detta område som fäladsmark tillhörande Genarp nr. 7. År 1827 genomförs ett ägarbyte mellan nr. 6 och nr. 7. varvid detta område fick den nya fastighetsbeteckningen 6:1. Vid en arvsdelning av Per Olssons sterbhus år 1871 kom detta område att tillfalla Nils Persson och Anders Henriksson som argumentationsjordar. Nuvarande Garnhärvan 1 tillhörde då Anders Jönsson (6:112), Garnhärvan 3 tillhörde Lars Bengtsson och Garnhärvan 4 tillhörde Treued Jönsson (6:119). År 1879 genomförs en hemmansklyvning varvid argumentationsjordarna kom att tillfalla vardera hemmandelar. Först 1939 friköptes och avstyckades samtliga kvarterets tomter ifrån sina stamhemmansdelar. År 1939 genomförs en avstyckning ifrån fastigheten 6:99-6:103, nuvarande Linbråkan 7, varvid en ny tomt bildas nämligen 6:118, nuvarande Garnhärvan 1. Samma år genomförs ännu en avstyckning ifrån fastigheten 6:99-6:103 och ännu en ny tomt bildas nämligen 6:119, nuvarande Garnhärvan 4 med dåvarande ägare Nils Albin Jönsson och hans hustru Asta Maria.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda