Gamlemarkshusen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Karta.
Gamlemark 1822. Gamlemark utgörs av de tre områdena betecknade med N. Detalj ur enskifteskartan.
Karta över "Gamlemarkshusen". Kartan upprättad 1873 av V Palmcrantz, med "derå verkstäldt" laga skifte 1878. Kartan kopierad 1919. Stadsbrggrwdskontoret B10.

Vid kartläggningen av Värpinge år 1700 nämns Gamblemarkeåker, som var ett ängsskift i det nordvästra hörnet av de brukade markerna. På kartan betecknas halva skiftet som odugligt till äng, används som mulbete. Namnet antyder att det är gammal åkermark som har lagts igen.

I början av 1700-talet uppläts området åt ett antal dagsverkstorpare under Trolleberg och 1735 nämns för första gången Gamlemarkshusen i kyrkböckerna. Aret därpå fanns där fyra hushåll i förmodligen lika många hus. 1794 hade det ökat till sex hushåll med 28 invånare. Torpen låg på en rad längs gränsen mellan Gamlemarksåkrarna och fäladsmarken norr därom. Raden markeras nu av husen på Värpinge 13:3 och 13:4. 1813 fanns det sex hushåll i Gamlemark, men vid skiftet samma år tilldelades Gamlemarkshusen även fäladsmarken norr om Gamlemark, och på 1822 års karta återfinns där ytterligare tre torp, d v s totalt nio stycken.

Vid arvsskiftet efter H G Trolle-Wachtmeister 1871 tillföll Gamlemark, tillsammans med en del spridda egendomar på andra håll i Skåne, greve Adolp Barnekow. Då han i övrigt saknade mark i anslutning till Värpinge hade han föga glädje av dagsverkstorpen och 1878 fick arrendatorerna friköpa marken. Dessförinnan skiftades dock jorden och de brukare som hade utspridda marker fick dem samlade på ett ställe. Det blev sju lotter betecknade A-G. En av anendatorerna ålades också att flytta ut sina hus på markerna (nu Värpinge 13:11).

Då brukningsdelarna var små omvandlades flera av dem efterhand till trädgårdsmästerier. Den förste trädgårdsmästaren i Gamlemark tycks ha varit Johan Björkelund som 1886 köpte lotten litt C. Trädgårdsmästeriet övertogs 1913 av sonen Gustaf E, som dock sålde det 1916 för att istället bygga upp ett nytt trädgårdsmästeri i Papegojelyckan. Björkelundarna var också under kortare perioder ägare till Gamlemarks bägge andra trädgårdsmästerier. Av trädgårdsmästerierna är det idag bara ett som har kvar sina odlingar i växthus. Ett lades ned sedan staden köpt marken 1969 och ett har under 80-talet kommit att anta karaktären av ett mindre industriområde. Av den ursprungliga husraden återstår två mindre gårdar, och på ytterligare tre av de sju lotterna återfinns äldre bebyggelse. Flera av lotterna inramas ännu av läplanteringar, som tillsammans med den lilla grusväg som går från Fjelievägen till Önnerupsvägen ger området en speciell karaktär. Av särskilt värde är de bägge gårdarna på Värpinge 13:3 och 13:4 som markerar den ursprungliga husraden och som bägge har en hög grad av ursprunglighet, och då i synnerhet 13:4 med sin höga ålder.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda