Gamla Tvätten

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Paradis 51
Gamla tvatten.png
Gamla Tvätten
Information
NamnGamla Tvätten
Byggnadsår1901-1904
ArkitektAxel Kumlien

Envåningshus längs västra tomtgränsen med fasader i grågult tegel på en hög sockel av släthuggen sandsten. Det höga valmade mansardtaket klätt med skiffer och plåt är försett med ursprungliga takkupor och inrymmer ytterligare en våning. Huset var ursprungligen uppfört med två sidorisaliter och i söder en mindre länga med plant tak. Även den längan försågs senare med valmat mansardtak och utformades efter byggnaden i övrigt. Den murade gesimsen är försedd med tandsnitt. De svagt välvda grönmålade fönsterna är ursprungliga, liksom två fyllningsdörrar med överljusföuster. Vid husets nordöstra hörn står ett åttakantigt torn som i det höga mansardstaket har försetts med tre luckor avsedda för en linbana.

En varuhiss installerades 1944 efter ritningar av Hans Westman. Huset innehöll ursprungligen tvättinrättning, linneförråd, bageri, kök och fem matsalar. Från tornet skickades per linbana mat över hela området. Huset användes som kursbibliotek 1964—81. Huset revs våren 1983.

Tvätten ingick som en del i ett stort om- och nybyggnadsprogram som genomfördes 1901—05 efter ritningar av medicinalstyrelsens arkitekt Axel Kumlien. Strax sydväst om tvätten uppfördes också ett numera rivet ångpannehus med "elektricitetsmaskin" och en 38 meter hög skorsten. Det försåg hela det dåvarande lasarettsområdet med värme och varmvatten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda