Gamla Lungkliniken

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Paradis 51
Gamla lungkliniken.png
Gamla Lungkliniken
Information
NamnGamla Lungkliniken
Byggnadsår1867 omb. 1904-05, 1978-80
Arkitekt1847 Major C.G. Beijer
1972 Anshelms arkitektkontor

Trevåningshus i rött tegel. Hörnen har markerats igenom lisener och mellan första och andra våningen löper två våningsband. Mittpartiet har markerats av två lisener på var sin sida om huvudentrén och en frontespis. Fasaden var ursprungligen putsad men har senare knackats ren.

Huset uppfördes ursprungligen som flygelbyggnad till det gamla lasarettet (stallmästarehuset). Lasarettet hade snabbt blivit trångbott och man planerade därför att uppföra två flygelbyggnader som vardera skulle bli dubbelt så långa och höga som den gamla lasarettsbyggnaden. Dock kom endast den västra till utförande. Den delades upp i en "Invärtes-" och en "Utvärtes-Afdelning". Från 1868 till 1918 tjänstgjorde huset enbart som medicinsk klinik. Därefter inrättades det till lungklinik. Även centraldispensären och thoraxkirurgen har tidvis haft sina lokaler i huset. Huset försågs 1897 med tre järnbalkonger som nu åter är borttagna.

En omfattande ombyggnad skedde i det inre 1923 då bl. a. de stora sjuksalarna delades upp i mindre rum. Takkuporna tillkom 1925. När universitetsadministrationen på 1970-talet övertog huset förändrades ånyo planlösningen efter ritningar av Anshelms arkitektkontor. Den gamla pardörren har bytts ut mot en ny med glasrutor medan det solfjäderformade överljusfönstret fortfarande har kvar sin gamla utformning. De vita sexrutade fönsterna med "falska" spröjsar är nyinsatta.

Sedan landstinget bildats 1862 fick lasarettet en betydligt fastare ekonomisk grund att stå på och utbyggnaden skedde i ökad takt. Universitetet upplät hela Paradislyckan åt lasarettet 1865 som snabbt expanderade norrut.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda