Gamla Ögonkliniken

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Paradis 51
NamnGamla Ögonkliniken
Byggnadsår1884 omb. 1972-73
Arkitekt1884 Byggmästare Linhard och arkitekt Henrik Sjöström, 1972 Anshelms arkitektkontor

Trevåningshus i grågult tegel uppfört på det gamla Stallmästarehusets plats och stöter i väster ihop med gamla lungkliniken.

Ritningarna till huset utfördes av byggmästaren Linhard som byggt gamla barnbördshuset. Fasadritningarna granskades och förbättrades av Helgo Zettervalls lärjunge Henrik Sjöström. Huset är uppfört i samma medeltidsromantiska stil som gamla kirurgen och har också lånat en mängd formelement från denna. Mittaxeln markeras genom en bred mittrisalit med ett kraftigt utskjutande entréparti, som uppåt avslutas av en tornartad överbyggnad ovan takfoten.

Entrén skyms nu tyvärr av en senare uppförd trappa med högt murat räcke.

Sidorisaliterna liksom gaveln avslutas uppåt av ett lågt bröstvärn som döljer det flacka plåttaket och därmed förstärker byggnadens borgkaraktär.

Normalt byggdes vid den här tiden sjukhusbyggnaderna med en korridor längs den ena långsidan av huset och sjukrummen längs den andra. Ögonkliniken kom att uppföras med en mittkorridor på varje våning omgiven av sjukrum på bägge sidor, vilket den kom att kritiseras starkt för, då detta ansågs ge mindre god luftväxling.

Huset byggdes som ögonklinik och i källaren fanns lasarettsköket till 1903.

I samband med att först lungkliniken och sedermera hudkliniken flyttade till huset har det genomgått ett antal ombyggnader. Den senaste skedde på 1970-talet efter ritningar av Anshelms arkitektkontor då delar av universitetsadministrationen flyttades till huset. Dörren på den östra gaveln sattes igen. Förbindelsegången till det 1883 uppförda badhuset intill gamla kirurgen revs. Den gamla ytterdörrens träfyllningar byttes ut mot glas och de gamla fönsterna har bytts mot nya vita.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda