Galten 23

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Galten 23
Galten 23.png
Galten 23
Information
AdressMårtenstorget 8
Byggnadsårgathus ca 1800/1813, omb 1924, 1966
gårdshus 1813, omb 1924
Gårdshuset i den södra tomtgränsen
Gårdshus nummer två
Gathusets gårdssida
Avträdesdörrar i gathus nummer två

Denna gård har uppstått genom sammanslagning av två skilda tomter. I gathuset ingår två ursprungligen separata byggnadskroppar. Den östra delen byggdes 1813, den västra torde vara uppförd omkring år 1800, båda med stomme av ekekorsvirke med inslag av tegelmur. 1924 skedde en kraftig ombyggnad, då båda husen fick samma höjd och förenades med en enhetlig fasad. Den nuvarande skyltfasaden med baldakin och blåmålad puts i övervåningen är från 1966. Gårdshuset byggdes 1813, från början inrett till bl a stall och brygghus, men ändrades om till bostad 1924.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö borde vara röd?[bör kontrolleras]

Gården uppstod genom sammanslagningen av två tomter. I gathuset ingår två ursprungligen separata byggnadskroppar. Den östra byggdes år 1813 medan den västra torde ha uppförts år 1800. Båda har en stomme av ekekorsvirke med inslag av tegelmur. En kraftig ombyggnation skedde år 1924, då båda husen fick samma höjd och förenades med en enhetlig fasad. Fasadens skyltfönster och baldakin härrör från en renovering år 1966. Gathuset har en vitputsad fasad mot gården och en orangeputsad fasad mot gatan. I den östra delen mot gården finns en senare tillbyggnad med utanpåliggande trappor, allt är vitputsat.

Gårdshuset byggdes år 1813 och var från början inrett till bland annat stall och brygghus men byggdes om till bostad år 1924. Gårdshuset har en sockel av svart slät puts, och en fasad med gul spritputs som uppåt avslutas med en utkragad takfotsgesims med strömskift. Vid fönstren finns grönmålade fönsterluckor och allt tillsammans bär nationalromantikens prägel. Dörrarna är ursprungliga från 1920-talet, grönmålade trädörrar med smide och glas. Fönstren är en- och tvålufts med spröjs med blyinfattningar, även de är grönmålade och från 1920-talet. Taket är ett sadeltak täckt med enkupigt rött tegel. I både södra och norra takfallet finns en bred takkupa med väggfält av synligt korsvirke och gul spritputs.

I västra tomtgränsen finns ytterligare ett gårdshus. Det är en liten byggnad i två delar, med fasader av rosa puts och utskjutande sockel av svart puts. I den södra delen finns två dörrar som kan vara original i byggnaden, och som kan tolkas som avträdesdörrar. De är av trä och är blåmålade. I den norra delen finns en dörr, ett större och ett mindre fönster på den östra fasaden, medan det finns två dörrar på den norra fasaden som även de kan tolkas som avträdesdörrar. Fönstren är tvålufts med spröjs, trä och blåmålade, där det mindre tolkas som sekundärt och det större som ursprungligt. Alla snickerier är blåmålade.

Gårdsplanen är grusad men söder om gårdshuset finns en mindre trädgård som förefaller innehålla träd och växter. Gårdsmiljön är mycket välbevarad och präglad av 1920-talets ombyggnader.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda