Gåsen 1

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gåsen 1
Gasen1VEB.JPG
Gåsen 1
Information
AdressSjöbovägen 15b
Byggnadsår1910-talet, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift

Ett äldre bostadshus i rött tegel i kryssförband, uppfört i en våning med sadeltak, inredd vind. Långsidan åt Sjöbovägen och indraget ett stycke från vägen. Tomten ligger i kvarterets sydvästra hörn och gränsar även mot Ängavägen. Trädgården innehåller gräsmatta, lövträd och avgränsas mot gatan med blåmålat spjälstaket och tujahäck. Två äldre fruktträd på framsidan. Långsidan innehåller tre fönster med stickbågevalv. I norra långsidan har fönstervalven byggts om till raka avslut och mindre fönster. Här finns även en dörr. I södra takfallet en större plåtklädd takkupa. Kupan är försedd med valmat sadeltak. Liksom sadeltaket är kupan belagd med enkupigt rött tegel. I nock finns en skorsten, slammad eller uppförd i cementtegel. Fönstren är vita och troligen i aluminium, olika luftindelning. Putsad sockel färgad mörkt grå. I östra gaveln finns äldre farstu med nedre parti av rött tegel av samma utförande som huvudbyggnaden. Dörren och fönstren i farstun är av senare typ liksom panelen i övre delar av farstun. Sadeltaket på farstun är belagt med svart pannimiterande plåt. På baksidan finns en putsad garagebyggnad, som kan vara en äldre uthusbyggnad som putsats och målats vit, uthusets sadeltak belagt med svart takpanneimiterande plåt.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda