Gästabudet

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

År 1826 benämns detta område som åkerskifte till Genarp nr 6. År 1871 genomförs ett arvskifte varvid detta område kom att lyda som argumentationsjordar under lantbrukare Nils Persson. Nuvarande Gästabudet 4 ägs vid den tiden av Kjersti Ols dotter och var då bebyggt med en lång länga. 1878 genomförs en återigen en Lagadelning varvid marken byter ägare till Gunnar Pålsson och får då fastighetsbeteckningen 6:15. Den 22 maj 1916 genomförs en hemmansklyvning för att bl.a. kunna genomföra järnvägsbygget. Dåvarande ägaren skomakaren Nils Hellström delar av från sin tomt ett antal mindre tomter varvid fastigheterna 6:54, 6:55, 6:70 och 6:71 bildas, samt 6:40 som kom att ägas av Malmö - Genarps Järnväg. Vid den tiden är Gästabudet 1, 3 och 4 bebyggda.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda