Gäddan 5

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gäddan 5
P1000046.JPG
Gäddan 5
Information
NamnDammhejdan
AdressVeberöd 421
Byggnadsårföre 1912 enl. Hushållningssällskapets karta. Tillbyggt 1900-talets slut.
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Bostadslängan är uppförd i en våning med senare inredd vind. Den äldre längan ligger i nordsydlig riktning och har byggts till i öster med två mindre delar. Äldre foto visar en vitputsad länga. Idag är sockeln slätputsad och svartmålad. Fasaderna är klädda med gulmålad locklistpanel, vitmålade hörn och foderbrädor samt list av liggande panel som markerar våningsplanen. Sadeltaket är täckt med svartmålad korrugerad plåt och den västra delen finns en plåtklädd och svartmålad skorsten placerad i nock samt ett takfönster. I östra delen finns och en slätputsad och omålad skorsten samt en kupa klädd med panel och plåt. Byggnaden har två entrépartier, en i norr och en i väster, med vitmålade trädörrar med glasparti med fasta spröjsar, den norra med speglar och lunettglasparti. Det norra är indraget i fasaden och har en låg putsad trappa och det västra har en farstukvist i trä med sadeltak. Träfönstren är alla vitmålade och har lösa spröjsar. De är i olika storlekar och i en eller två lufter. Byggnaden har en inglasad altan tillbyggd mellan huskropparna i söder, klädd med gulmålad locklistpanel. Fastigheten har två mindre uthus, det ena klätt med blåmålad korrugerad plåt i fasaderna och plast i sadeltaket. Det andra är klätt helt i korrugerad plast. Båda har målade trädörrar. Garaget är uppfört med lättbetongvägar som är putsade och vitmålade i fasaderna och det har ett flackt tak täckt med korrugerad plast.

Fastigheten är omgärdad av en naturstensmur och häck. Gårdsplanen, tillika uppfarten, är helt grustäckt. Trädgården är anlagd med markerade rabatter av natursten och planterade med prydnadsväxter. Södra delen har stora gräsytor och gångarna är plattsatta med betongsten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda