Gäddan 2

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gäddan 2
P1000059.JPG
Gäddan 2
Information
AdressRemontgatan 3
Byggnadsår1800-talets mitt, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift

Byggnaden är byggd i en våning och vinden har inretts senare. I vinkel till bostadshuset ligger ett något lägre uthus som förbundits med bostadshuset via en passage. Uthuset har en synlig korsvirkeskonstruktion vilket kan tyda på att bostadshuset också har en hög ålder även om alla utvändiga ytor förnyats genomgripande. Huset står på en slätputsad och omålad sockel. Fasaderna är slätputsade och vitmålade med markerade hörn, och korsvirkeskonstruktionen är svartmålad där den är synlig. Gavelröstena är klädda med rödmålad locklistpanel. Sadeltaket är täckt med svartmålad korrugerad plåt, tegelimitation, och har två takfönster i södra takfallet samt en murad skorsten med gjuten krona placerad i nock. Byggnaden har två entréer, en i norr och en i söder, och båda har grönmålade trädörrar. Den ena har speglar och lunettglasparti med fasta spröjsar och den andra med glasparti. Enluftsfönstren är sentida, vitmålade och med pivothängning. I gavelröstena finns grönmålade träfönster med fasta spröjsar och sidohängning samt rundbågeformad överdel. Uthuset är sentida klätt med vitmålad locklistpanel och ett pulpettak täckt med papp.

Fastigheten är omgärdad av en låg betongstensmur och ett omålat trästaket. Norra delen av fastigheten är grustäckt och används till förvaring av byggnadsmaterial. Gårdsplanen med uppfart är delvis grustäckt med gångar och uteplats plattsatta med betongsten. Trädgården är i övrigt till stor del grästäckt och avskärmad från gatan av byggnaderna.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda