Gäddan 1

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gäddan 1
P1000072.JPG
Gäddan 1
Information
AdressGamla Vägen 15
Byggnadsår1800-talets mitt eller andra hälft, uppskattningsvis.
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingEj politiskt fastställt

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och med tillbyggd vinkel söder samt ett sentida fristående garage. Den står på en låg naturstensgrund som delvis är synlig och fogad och delvis slätputsad i sockeln. Fasaderna är uppförda i rött tegel lagt i kryssförband med raka bågar i valven och en frontespis i norra fasaden. I norra fasaden syns två generationer av tegel som indikerar att frontespisen och de övre skiften av fasaden är murade vid en annan tid än övriga fasaden, att byggnaden höjts och försetts med frontespis. På västra gaveln växer murgröna som i princip täckt hela den samma. Sadeltaket är täckt med omålad pannplåt och har tre murade skorstenar med svartmålade plåthuvar placerade i nock. I södra takfallet finns även tre panelklädda och vitmålade takkupor. Det ena av byggnadens två entrépartier är placerat i frontespisen och har ett skärmtak med vitmålad träkonstruktion, som är fäst i fasaden, och plåttäckt sadeltak. Den har även en låg trappa av storgatsten lagt i cylindriskt mönster och en vitmålad trädörr med speglar och glasparti med fasta spröjsar. Det södra entrépartiet har även det ett liknande skärmtak men är här inte fäst i fasaden. Trädörren är vitmålad och har fiskbenssnitt samt sidoljus med fasta spröjsar. Intill finns även en sättugnsplatta fäst på fasaden. Träfönstren är mestadels sentida icke öppningsbara i vitt trä med spröjs men det finns något äldre som är sidohängt, vitmålat och med fasta spröjsar. I frontespisen finns ett lunettfönster. Byggnaden helrenoverades 1977 av Berit och Åke Lindberg, som då anlitade Jonas af Klecker som arkitekt.

Tillbyggnaden har slätputsade och vitmålade fasader samt ett sadeltak med samma täckning och ett lunettfönster i gaveln. Det fristående garaget har slätputsade och vitmålade fasader samt en indragen del som används som parkeringsplats. Gavelröstena är klädda med rödmålad locklistpanel. Sadeltaket har samma täckning som bostadshuset och står i nordvästra hörnet på en vitmålad träpelare. Carporten är i rödmålat trä och enluftsfönstren är vitmålade och sentida med lösa spröjsar samt gjorda i trä.

Fastigheten är delvis omgärdad av häck, delvis av en naturstensmur och avgränsas i öster av Veberödsbäcken. I östra gaveln har en omålad träaltan byggt till. Trädgården är anlagd och har stora grästäckta ytor och rabatter planterade med prydnadsväxter. Utmed gärdet växer även buskar och det finns även ett antal pilträd. Gångarna och uppfarten är plattsatta med storgatsten.

Nils Nilsson, hästskjutsåkare, har bott här då kallades huset ”Långa hus”. En annan period kallades huset ”spinnahuset” och ”rockahuset” då man här tillverkat stolsben och spinnrockar. Byggnadens stomme består av sten och klineväggar. Det har enligt 1820-års karta legat ett hus på samma plats redan då. Enligt uppgift från husets tidigare ägare Lindberg, kan huset ha klätts med tegel på 1920-talet, 1936 ska takkonstruktionen ha byggts om och en frontespis tillfogades, även tillbyggnader gjordes då. Under en period fungerade huset som bostad för tre familjer med anställning vid tegelbruket. 1982 byggdes uthus- och garagebyggnad. 1988 tillkom en vinkel i östra delen av huset på södra sidan. 1991 lades pannplåt på taket. Bron över bäcken vid husets norra sida är daterad 1886. I närheten har tidigare legat en byggnad som använts för byns brandspruta.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda