Gäddan

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret Gäddan utgör nordligaste delen av en grön kil som löper från byns gamla betesmarker på Romeleåsen. Fram till nyligen fanns bebyggelse endast i norra delen av kvarteret (1-3) samt en liten tomt i sydvästra hörnet (5). De äldsta husen i kvarteret är 1 o 2 som troligen är byggda under mitten av 1800-talet eller tidigare. De äldsta historiska kartorna vi hittat över Veberöd är ”Geographisk Carta öfwer Weberöd bys egor” från 1693 och med den som utgångspunkt kan vi se att den största delen av området inte varit bebyggd under historisk tid. Ytan längs med bäcken har troligen svämmat över ofta och har troligen fungerat som allmän betesmark och möjligen också som s.k. vanning d.v.s. den plats där man vattnade djuren eller som samlingsplats inför drivande av djuren söderut. I anslutning till bäcken bör även de karpdammar som omtalats ha legat, men dess placering är osäker. Detaljplanen som låg till grund för byggnationen som startade 2015 (Gäddan 4) utarbetades under slutet av 1920-talet. Även om de lågt liggande delarna inte varit bebyggda tidigare har de högre i norr äldre bebyggelse.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda