Flugan 9

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Flugan 9
P1000522Flu9.JPG
Flugan 9
Information
AdressAlmgatan 9
Byggnadsår1966 enl. mäklarannons
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
P1000521Flu9.JPG

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och med källarvåning samt ett senare tillkommet garage (troligtvis). Den står på en slätputsad och ljusgråmålad sockel med sentida enluftsfönster i vitmålat trä med överhängning. Fasaderna är klädda med rött Veberödstegel i löpförband och har ett indraget entréparti med skärmtak i svartmålad plåt samt en balkong med svartmålat träräcke i södra gavelröstet. Sadeltaket är täckt med Veberöds DH-panna (enkupiga och falsade) och nockpannor med vindskivor i brunmålat trä samt ett vitmålat takfönster i östra takfallet. Fönstren är vitmålade och i trä och kommer i en till två lufter med sidohängning. Entrédörren är troligtvis original och av lackat trä med glasparti. Garaget är uppfört med vitt mexitegel i löpförband och förankrat i norra gaveln av bostadshuset. Det har ett vinklat sadeltak täckt med tvåkupiga betongpannor och gavelröste klätt med brunmålad locklistpanel.

Fastigheten är delvis omgärdad av ett brunmålat trästaket med grind på en låg betongstensmur och häck och delvis av enbart häck. Garageuppfarten är asfalterad och gångarna är plattsatta med betongplattor. Trädgården är planterad utmed fasaderna och gärdet med bland annat syrener. I övrigt är trädgården till stor del grästäckt.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda