Flugan 3

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Flugan 3
P1000461Flu3.JPG
Flugan 3
Information
AdressSandgatan 8
Byggnadsår1925 enl. grannen Gerhard Kosel
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
P1000462Flu3.JPG
P1000463Flu3.JPG

Byggnaden är uppförd i ett och ett halt plan i inredd vind med lite källare och fristående garage/uthus. Den står på en delvis slätputsad och svartmålad samt plåttäckt sockel. Fasaderna är slätputsade och vitmålade profilerad gesims mot gatan samt rödmålad locklistpanel i gavelröstena. Sadeltaket är täckt med tvåkupiga och falsade lertegelpannor med en plåtklädd och svartmålad skorsten i nock och rödmålad och panelklädd takkupa mot gatan. Träfönstren är rödmålad och i två lufter med centrerad mittpost och sidohängning. Takkupans fönster är troligtvis samtida med kupan och även det i trä men i en luft med pivothängning. Entrépartiet har en låg slätputsad och svartmålad trappa och en sentida rödmålad trädörr med sido- och överljus. Garaget/uthuset står även det på en svartmålad och slätputsad sockel och har vitmålade och slätputsade fasader. Troligtvis är vinkeln och garaget byggda senare än huset. Garagets sadeltak har samma täckning, men har en murad tegelskorsten med gjuten krona i nock. Carporten består av två rödmålade dörrar i trä.

Fastigheten är omgärdad av ett nätstaket i väster och har en svartmålad grind med tillhörande staket mellan byggnaderna i norr. Uppfarten är plattsatt med betongstenar och likaså gångarna. Trädgården är i söder avskärmad av ett högre trästaket och är till stor del grästäckt med inslag av lövträd och buskar.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda