Fjärilen 6

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Fjärilen 6
P1000416Fj6.JPG
Fjärilen 6
Information
AdressLäkaregatan 12
Byggnadsår1920-1930-talet uppskattningsvis. Tillbyggt på 1960-talet
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
P1000417Fj6.JPG

Tidigare konditori och butik. Olssons bageri drevs här från 1935 då bagarmästare August Olsson köpte huset av Anna Johansson. Olsson startade på Sandgatan, efter verksamheten på Läkaregatan flyttade man till Postgatan 2.

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan och tillbyggt under 1960-talet i ett plan med källarvåning. Sockeln är genomgående slätputsad och gråmålad. Fasaderna är klädda i rött tegel i löpförband och gavel är slätputsad och vitmålad med markerad fönsteromfattning i utdraget tegel. Sadeltaket i den äldsta delen är täckt med korrugerad gråmålad plåt, med bevarat spåntak under plåten enligt ägaren, och tvåkupiga betongpannor samt bandtäckt svartmålad plåt åt öster och i norr.

Vindskivorna är gråmålade och i trä vilket även takfoten av liggande panel i de flacka taken på tillbyggnaderna är. Fönstren är samtida med tillbyggnaden i de flesta fallen och av gråmålat trä i en luft med pivothängning. Gavelröstets tvåluftsfönster är förmodligen original och i gråmålat trä med mittpost och sidohängning. Byggnaden har två entréer, en åt Läkaregatan och en åt Humlegatan. Läkaregatans entré har en trappa av sjöstensskivor på järnbalkar och en gråmålad trädörr. Humlegatans entré har en slätputsad och gråmålad trappa och indragen teakdörr med glasparti under ett sentida skärmtak av aluminium och plexiglas.

Fastigheten saknar gärde då byggnaden tar upp nästintill hela tomtytan. Rabatter fyllda med macka-damm finns utmed fasaderna mot gatorna och en altan i trä finns mot Humlegatan.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda