Fjällskivlingen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteren (Blodriskan, Mandelriskan, Fjällskivlingen, Trattskivlingen, Smörsoppen, Stensoppen, Trumpetsvampen, Taggsvampen, Fingersvampen & Röksvampen) är bebyggda med villor efter 1968. På platsen fanns innan dess endast en gård omgiven av åkermark, vilken man kan se på Häradsekonomiska kartan 1910-1915. Gården finns kvar som Mandelriskan 5. Dagens gatustruktur norr och söder om Mandelriskan 5 följer en äldre vägsträckning. Kvarteren nås från en matargata i norr och längs säckgator för biltrafik mellan husraderna. På baksidan av husraderna finns gångstråk. Åt söder avgränsas området med ett grönområde som följer en markerad dalgång och bäckfåra mot nästa villaområde.

Området består av friliggande villor med förgårdsmark och gavel eller långsida mot gatan. Fasaderna är av rött tegel i långsidorna med träpartier kring entrén samt gavlar av stående panel. Gavelröstets panel skiljs med en smal list från gavelsidans panel. Enstaka undantag förekommer där bostadshusen redan från början fick alla fasader i rött tegel. Sadeltaken är täckta med enkupiga svarta betongpannor. I stort sett varje fastighet har fristående panelklätt bilgarage med långsmal plan och pulpettak. Panelerna är målade i olika färgnyanser, men alltid samma på bostadshus som garage. På enstaka fastigheter har garaget förstorats och försetts med avvikande sadeltak. Enstaka hus avviker från ursprunglig sammansättning av panel och tegel. Längst i öster (kvarteret Stensoppen) avviker tre byggnader, dessa ligger dock något avskilt från övriga gator och kvarter.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda