Fiskaren 3

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Fiskaren 3
Fiskaren 3.png
Fiskaren 3, Stora Fiskaregatan 12
Information
AdressLilla Fiskaregatan 19, Stora Fiskaregatan 12
ByggnadsårLilla Fiskaregatan 19, 1853, omb 1857, 1954
Stora Fiskaregatan 12, 1880, omb 1927, gårdshus 1877, 1880
ByggherreIsak Löwegren
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus
Gårdshus
Stora Fiskaregatan 12

Tillsammans med grannfastigheten i väster utgjorde denna tomt på 1780-talet en gård, som ägdes av en timmerman Elfman. Ägare 1831 var en kakelugnsmakaränka M. Almström, som bebodde ett gammalt envånings korsvirkeshus. På gården fanns verkstad och lerbod.

1853 hade gården förvärvats av kakelugnsmakare Isak Löwegren som samma år lät uppföra ett nytt bostadshus i en våning, byggt av tegel och råsten och med tak av zinkplåt. Det inrymde en bostad om fem rum och kök. 1857 tillbyggdes en andra våning, inredd till en sexrumslägenhet.

Huset har en ljus putsfasad i enkel klassicerande stil, sannolikt tillkommen under 1800-talets sista årtionden. Butiksvåningen fick nuvarande utformning 1954.

1857 färdigställdes också en ny kakelugnsmakarverkstad vid Stora Fiskaregatan men redan 1867 flyttades denna till ett gårdshus. 1877 uppfördes en helt ny fabriksbyggnad i två våningar i västra tomtgränsen. I bottenvåningen inrymdes boningsrum, brännugn, blyugn, verkstad och packhus samt i övervåningen en större verkstadslokal.

Vid Stora Fiskaregatan uppfördes 1880 ett bostadshus i två våningar med fasad i rött handslaget tegel. En tredje våning tillkom 1927.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Gatuhus Stora Fiskaregatan 12

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Bostadshuset uppfördes i två våningar med källare i handslaget rött tegel i kryssförband, den tredje våningen byggdes till 1927, även den i rött tegel men i munkförband. Utkragat tegel skiljer botten- från övervåningarna och en takfotsgesims är utformad av utkragat tegel. Idag är vinden inredd och en stor kupa har tillkommit i södra takfallet. Fönstren är utformade som spröjsade tvåluftsfönster med kopplade bågar, sentida gångjärn och dropplist av aluminium. Entrédörren med överljus är sentida. Trots sentida förändringar i gårdsrummet utgör gårdshuset och gatuhuset tillsammans ett exempel på äldre verksamhets- och boendemiljö.

Gårdshus

Gårdshuset ska ha inretts till kakelugnsverkstad med brännugn och blyugn samt packhus och boningsrum. I övre våningen ska en större verkstadslokal ha inrymts. Idag är gårdshuset ett bostadshus. Sockeln är putsad och avfärgad grå. Fasaderna är uppförda i gult tegel med inslag av rött tegel i fönsteromfattningar. Fönstren är sentida men utförda som spröjsade tvåluftsfönster. Vinden är inredd och takfallet höjt i hela dess längd med en kupa. Kupan har sentida plåtning.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda