Fiskaren 18

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Fiskaren 18 fd. Fiskaren 7
Fiskaren 6 och 7.png
Fiskaren 18
Information
AdressLilla fiskaregatan 11
ByggnadsårGathus 1841, omb 1938, gårdshus 1878
Byggherre1841 sadelmakare O. Andersson, 1878 smed Ch. Jacobsson
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Gårdshus uppfört 1878 som smedja.

De två torntdelarna var ursprungligen skilda fastigheter. Tomt nr 327 C ägdes 1835 av bleckslagare P. Elmqvist, 1839 av prosten Bruzelius. Den var bebyggd med ett tvåvåningshus i ekekorsvirke och tegel, uppfört år 1813.

Den östra tomtdelen, 328 A, ägdes 1841 av sadelmakare O. Andersson. Han lät detta år uppföra ett envånings bostadshus av tegel samt ett gårdshus av korsvirke och tegel, inrett till sadelmakarverkstad. De två fastigheterna förenades till en gård genom att smedmästare Ch. Jacobsson år 1852 förvärvade tomt 328 A, år 1863 tomt 327 C. Han rev det gamla korsvirkeshuset på den västra tomten och byggde 1870 ett nytt envånings gathus av tegel samt 1867 en brygghuslänga i västra tomtgränsen.

1878 uppfördes en ny verkstadsbyggnad på gården, inredd till smedja i bottenvåningen och magasin i den övre. Huset har en utformning som är typisk for 1800-talets industribyggnader med fasad i gult tegel och gjutjärnsfönster i medeltidsinfluerad stil. De gamla boningshusen vid gatan är sedan 1900-talets början ombyggda till butiker. Den nuvarande skyltfönsterfasaden tillkom 1938.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

fd. Fiskaren 7

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Sockel i puts avfärgad svart, fasad i slätputs avfärgad i ljusrött med lister av ljusare färg och en profilerad takfotsgesims. Sadeltak med svart bandplåt och hängränna samt två sentida takkupor. En körport till gården stängs med smidesgrind. Det lilla gatuhuset utgör med de övriga längs södra sidan av Lilla Fiskaregatan en sammanhållen miljö med äldre enklare gathusbebyggelse i innerstaden. Skyltfönster och butiksentré sentida.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda