Fiskaren 12

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Fiskaren 12
Fiskaren 12 och 5.png
Fiskaren 12 och 5. Foto 1981.
Information
AdressLilla Fiskaregatan 17
ByggnadsårGathus 1841, omb 1895, 1906, gårdshus 1846, 1868
Byggherre1841/46 slaktare F. Fröberg, 1868 sadelmakare Th. Anderberg
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Envåningshus av bränd och obränd mursten, ursprungligen inrett till boningsrum, kök, portgång samt en vindskammare. 1895 skedde en större ombyggnad med butiksinredning. Gårdshuset från 1846 inrymde stall, foderloge, brännehus, port och två vindskammare. Halvhuset i västra gårdssidan uppfördes 1868.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö, halvhuset borde vara rött?[bör kontrolleras]

Gatuhuset uppfört i en våning under sadeltak, fasader i grå slätputs och sockel i grå. Sentida skyltfönster med dekorsnidade hörnstolpar. Sadeltaket belagt med grå plåt i bandtäckning, två sentida takfallsfönster i norra takfallet, bred takkupa i södra takfallet.

Gårdshuset med putsade fasader avfärgade i vitt, sadeltak belagt med omålat zinktak i bandtäckning.

Halvhusets fasad består till hälften av vit puts och andra hälften av synlig korsvirke med tegelfyllningar som övermålats vitt. Sockeln är putsad och av varierande höjd. Vinden har inretts och en mansardvåning skapats under ett tak belagt med omålad zink. Fönstren sentida.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda