Filosofen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Filosofen
Kvarteret är beläget inom den del av Galgevången som förr tillhörde jordegendomen Olshög. Vid sekelskiftet hade ägaren till Olshög börjat stycka av en del tomter på den närmast staden belägna delen av marken. I ett stadsplaneförslag från 1917 planlades kvarteren väster om Studentgatan, men där skisserades även en fortsatt utbyggnad österut. I nästa stadsplaneförslag, från 1923-24, lades också ett antal kvarter ut öster om Studentgatan, och däribland kvarteret Filosofen.

Samtliga tomter i kvarteret såldes 1924 och förutom att den nordöstra hörntomten har klyvts så består ännu den ursprungliga tomtindelningen. Frånsett en brandmästare bestod alla tomtköparna av "enklare folk", hantverkare och arbetare, däribland två järnarbetare. I flera fall dröjde det ett par år innan tomterna bebyggdes, i ett fall ända till 1956. Att tomterna dessförinnan användes för odlingsändamål skvallrar de små uthusen om, som uppfördes direkt efter det att tomterna förvärvats. Den äldre bebyggelsen i kvarteret består av 1½-plansvillor. Längs Studentgatan och Tunavägen dominerar det röda, handslagna teglet, medan det vid Docentgatan finns ett par putsade hus. Till det yttre finns det inget som avslöjar att husen uppfördes av "enklare folk", invändigt var de dock genomgående uppdelade på två lägenheter. Kvarteret har genomgått en social glidning och de två sista husen är uppförda av en direktör respektive en professor.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda