Fd Stg 863

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Stg 863
Stg 863 862 861.png
Stg 863, 862 och 861. Foto R Blomqvist/Kulturen.
Information

År 1876, drygt ett år innan tomten friköptes, uppförde där arrendatorns son, husägare Per Persson, ett envåningshus med frontespis och tegeltak med tre 2:or på bottenvåningen. Ett gårdshus i korsvirke med papptak byggdes 1894 längs den östra tomtgränsen av slaktaren Aug. Petter Persson. Det inreddes till slaktbod, ko- och häststall, brygghus och torvklosetter. Någon gång efter 1919 ändrades det till magasin.

Tomten köptes av staden 1963 och 1982 revs husen.

Välbevarat, påkostat trapphus med svartmålade lägenhetsdörrar med skulpterade överstycken och dekorationsmålningar i guld. På vilplanen låga paneler av motsvarande utformning. Trappräcke med dekorativt utformade ståndare i metall och över ytterdörren ett blyspröjsat fönster med en fjäril och nyponros som centralmotiv.

Huset byggdes med sju lägenheter och två butiker förutom en hökeri- och mjölkbutik i källaren. Ett litet gårdshus i rött tegel, även det från 1907, innehöll ett kontorsrum och avträden. 1937 byggdes det om till garage. Före stadsplanen 1985 sträckte sig tomten djupare in i kvarteret. Norr om gathusets gårdsflygel låg ett stall med foderloft från 1905. Det byggdes 1942 om till bagerilokal med bakugn för Cronvalls bageri. De inre delarna av tomten upptogs av enklare bebyggelse.

I en saneringsutredning 1979 ville stadens fastighetskontor riva gathuset, inte för att det var dåligt, utan för att åstadkomma en rationellare nybyggnadsyta.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda