Fd Stg 853

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Stg 853
Stg 853 852 851.png
I förgrunden stg 853. Th därom stg 852 och 851. Foto 1932 Per Bagge/Kulturen.
Information

Tomten 336 låg egentligen inne i staden, vid Bantorgets sydsida. När Nygatan efter järnvägens öppnande skulle dras fram över tomten såldes den 1858 av domkyrkoringaren Per Pehrsson till staden. Som ersättning fick han förutom pengar "den staden tillhörande allmänningen, Trekanten kallad, belägen wid Westra Tullen i spetsen mellan Trollebergs och Closter Wägarne". Till varje tomt inne i staden hörde dock en andel i stadens gemensamma fälad. För att kunna behålla fäladslotten undantog Pehrsson därför drygt 2 kvm av den gamla tomten åt sig, vilka dock fritt fick disponeras av staden. Därefter kom såväl de 2 kvm, som den nya tomten att heta 336J.

Pehrsson fick tid på sig att riva sitt gamla hus, och använde troligen materialet till att bygga ett nytt på den nya tomten. Enligt ett köpebrev 1873 fanns det då två grundmurade hus på tomten, ett inrett till fyra boningsrum och foderlada, och ett inrett till två boningsrum. Husen revs 1932 och tomten är numera gatumark.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda