Fd Stg 848

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Stg 848
Stg 848.png
Den "Engelska Tvättanstalten" sedd från väst. Tv därom verkstadshallen från 1905.
Information
NamnEngelska Tvättanstalten / Gjuteri och Mekanisk Verkstad
Gjuteribyggnaden sedd från nordöst. Foton Skåne-Film 1961/Kulturen.
Verkstadshallen från 1905. Foto 1981 Claes Wahlöö/Kulturen.

Engelska Tvättanstalten

På tomten uppförde lantbrukaren Per Knutsson 1882 ett större hus, Engelska Tvättanstalten, indraget en bit från Fjelievägen. Det hade en tvåvåningsdel längs med vägen med en stor envåningshall på baksidan. Huset var uppfört i rött tegel med dekorativa bågar i gult tegel över fönsterna. Det hade skiffertak och en hög industriskorsten. Tvätten hade ångmaskin, och där fanns mangel-, tvätt-, kok- och sorteringsrum. I tvåvåningsdelen fanns även en lägenhet och över hallen en torkvind. Öster om huset låg en stallänga, även den med skiffeltak. Efter ett halvår såldes tvättanstalten till timmerhandlare O Persson, som en månad senare sålde den vidm·e till Nils Christer Nilsson, som gick i konkurs 1886. Anläggningen övertogs av landsfiskal C Almström, en av fodringsägarna, som arrenderade ut den. I en inventarieförteckning nämns bl a: skölj- och vridmaskiner, centrifug, gnidmaskiner, torkram av Taylors patent, mangel, kalendreringsmaskin, strykugn med järn, fem vattenvagnar och diverse kar och baljor. Tomtens västra del var utlagd till trädgård med en fontän. Tvätten lades ned 1892.

Gjuteri och Mekanisk Verkstad

Tomten övertogs 1892 av det nygrundade Klosters Gjuteri & Reparationsverkstad, 1898 ombildat till Lunds Mekaniska Verkstad. Tvåvåningsdelen blev lager och verkstadslokaler, och hallen maskinverkstad med modellsnickeriet på vinden. Huset byggdes till med en större hall för plåtslageri i tomtens sydöstra hörn, och en smedja inreddes.

Vid den södra tomtgränsen uppfördes 1892 ett gjuteri med rikt artikulerade fasader i rött tegel. Efter en brand 1898 byggdes huset om. Det förlängdes västerut och sydhalvan fick ett sågtandstak i trä. 1908 förlängdes huset återigen västerut, in på granntomten. Därefter innehöll det även en målarverkstad, för att så småningom bli plåtslagarverkstad. Utrymmet mellan fd tvätteriet och Fjelievägen fylldes 1905 igen av en tvåvånings verkstadsbyggnad i rött maskinslaget tegel med en representativ gatufasad.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda