Fd Kvinnokliniken

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Eskil 20
Kvinnokliniken.png
Fd Kvinnokliniken
Information
NamnFd Kvinnokliniken
Byggnadsår1915-18, omb 1952-55
ArkitektSalomon Sörensen, 1952 Hans Westman
Entré
Interiör

Byggnad i brunrött, handslaget tegel med sockel av prickhuggen granit och mansardtak med svartglaserat tegel. Trappad gesims. På bottenvåningen närmast kölbågade fönsteröppningar, medan de övriga är rakslutna. Huvudfasaden mot söder har rytmiskt placerade fönster, i huvudsak i grupper om tre och tre. Huvudentrén i fasadens västkant har en relativt lågmäld utformning med trappad smyg och slutsten i granit. Avlastningsbågarna på de flankerande fönsterna har dock getts en annorlunda utformning och entréns läge markeras av ett burspråk. Östgavelns fönster är inplacerade i höga, vertikala, något försänkta partier. På baksidan åt norr finns två flyglar, en kortare i öst och en längre längs tomtgränsen i väster.

Interiören var uppbyggd kring sidokorridorer längs nordfasaden. Sjukrummen förlades mot söder medan operations- och förlossningsrummen låg längst norrut i den västra flygeln, väl isolerade från sjukavdelningarna av undervisnings- och bostadsrum. På bottenvåningen fanns mottagningsavdelningen med undersökningsrum, bad osv. Däröver låg barnhördsavdelningen med en bred terrass mot väster "dit konvalescenter kunna föras vid lämplig väderlek". På tredje våningen fanns den gynekologiska avdelningen och i mansardvåningen enskilda rum och mot väster en öppen loggia. Den påkostade entréhallen är till delar bevarad med kassettak, doriska pelare i granit och mönsterlagt golv av sexkantiga s k mettlacherplattor. Fernissade innerdörrar med kantslipade glas. Väggarna är till större delen målade orange, men en mindre del av den ursprungliga väggbeklädnaden i kakel, överst avslutad med en äggstavslist, är bevarad.

Längs nordfasaden uppfördes 1952-55 en tillbyggnad så att sidokorridoren kom att bli mittkorridor. Samtidigt försågs västflygeln med tillbyggnader på bägge långsidorna. De ursprungliga småspröjsade, vitmålade fönsterna byttes 1984 ut mot perspektivfönster i aluminium, och fönsterhålen sattes delvis igen med brun plåt efter ritningar av Arkitektgruppen i Malmö AB. Sedan kvinnokliniken 1976 flyttat till nya lokaler har byggnaden övertagits av rehabiliteringsavdelningen.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda