Fd Epidemisjukhusets administrationsbyggnad

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Eskil 20
Epidemisjukhusets admbyggnad.png
Fd Epidemisjukhusets administrationsbyggnad
Information
NamnFd Epidemisjukhusets administrationsbyggnad
Byggnadsår1927
ByggherreEpideminämnden
ArkitektSalomon Sörensen
Epidemisjukhusets paviljonger. Foto från norr/Medicinhist. museet.

Ansvaret för epidemisjukvården låg tidigare på staden, se Botaniska trädgården och Östra kyrkogården. Då verksamheten övertogs av landstinget uppfördes nya byggnader på folkskoleseminariets gamla tomt omedelbart väster om det dåvarande lasarettet. Tomten hade blivit ledig sedan seminariet flyttat längre norrut, se Gamla seminariet. Även i fortsättningen kom epidemisjukhuset att vara en avgränsad enhet med egen direktion och i den lummiga trädgården byggdes en administrationsbyggnad, två vårdpaviljonger, normalt upplåtna för difteri respektive scharlakansfeber, och en observationspaviljong. Till anläggningen hörde också desinfektionshus och kapell. Byggnaderna var uppförda i rött tegel och präglade av nyklassicismen. Epidemisjukhuset inordnades 1961 under lasarettet som en infektionsklinik och direktionen avskaffades. Idag återstår endast administrationsbyggnaden, på de tre paviljongernas plats ligger infektionskliniken.

Administrationsbyggnaden är uppförd i brunrött tegel. Valmat sadeltak, täckt med rött tegel, och trappad gesims. Byggnaden har en kubisk karaktär med symmetriskt uppbyggda fasader och regelbundet placerade fönster. Äldre vitmålade 4-lufts, 8-ruts fönster. Centralt på vardera långsidan en rundbågad entré med trappad smyg och granitöverliggare. Huvudentrén åt väster har satts igen och putsats, medan den östra har försetts med ett dörrblad i aluminium och glas. Bägge har dock de ursprungliga solfjädersformade överljusfönsterna kvar. På huvudfasaden fem takkupor i svart plåt med välvda, profilerade krön, placerade i fönsteraxlamas förlängning. De små, runda kuporna på motsatta sidan har slopats. Huset används idag för facklig verksamhet, tidigare har det bl a inhyst lasarettets personalavdelning.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda