Faxejorden 5

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Faxejorden 5
Faxejorden 5.png
Faxejorden 5
Information
AdressÖstratornsvägen 28
Byggnadsår1880
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Baksida

Husmanshus under Östra Torn 17.

Byggnaden består av en långsmal östvästlig länga med en bred, något högre flygel mot norr. Flygeln är senare tillbyggd, enligt uppgift 1930. Huset var tidigare uppdelat i två lägenheter vilket avspeglar sig i att den putsade sydfasaden, avfärgad i gulockra, till hälften är spritputsad med slätputsade fönsteromfattningar och till hälften slätputsad. De övriga fasaderna är uppförda i grågult tegel med trappad gesims. Sadeltaket på längan är till större delen täckt med papp, lagt i vertikala våder, medan flygeln är täckt med rombiska eternitplattor. Mot syd två symmetriskt placerade, masonitklädda dörrar. I vinkeln mot flygeln finns en med denna samtidig dörr med spröjsad överdel. Huvudsakligen äldre fönster med lösa innanfönster, större i flygeln.

På den södra delen av tomten en f d snickarverkstad i brunmålad locklistpanel på betongfot. Boningshuset ägdes förr av två lantarbetarefamiljer. Det övertogs sedan av möbelsnickare Ivar Nilsson (född 1905), som inte velat överta arrendet av nr 17 efter sin fader.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda