F.d. Kirurgiska annexet

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Paradis 51
Fd kirurgiska annexet.png
F.d. Kirurgiska annexet
Information
NamnF.d. Kirurgiska annexet
Byggnadsår1904
ArkitektAxel Kumlien, 1950-tal Klas Anshelm?[bör kontrolleras]
Norrfasad med olikstora fönster till op-salar.
Tillbyggnader har ändrat grundformen något.
Västfasaden med utanpåliggande hisschakt.
Interiör med förbländertegel, victoriaplattor och kalksten.

Trevåningshus i grågult tegel omedelbart väster om gamla kirurgen och ursprungligen förbunden med denna genom en gång i två våningar. Husets huvudfasad vätter åt söder och i denna är husets grundplan, som ursprungligen var helt symmetrisk, avläsbar. De två sidorisaliterna är tydligt markerade genom att de sticker upp något högre än den övriga fasaden. Uppåt avslutas de av en rundbågefris. På baksidan motsvarades sidorisaliterna av två mindre flyglar varav den östra nu är riven. Husets mittparti markeras genom att mittrisaliten har försetts med en extra våning som även den avslutas uppåt av en rundbågefris. På baksidan motsvaras mittrisaliten av en stor ursprungligen T-formad länga som nu delvis har tappat formen genom en tillbyggnad på den östra sidan. Fasaden är utformad i samma medeltidsromantiska stil som på den 40 år äldre kirurgen men i betydligt förenklad tappning. För att nedbringa husets höjdverkan har bottenvåningen markerats som källarvåning med tjockare murar och lågt sittande fönster. Huvudsakligen är de gamla grönmålade fönsterna bevarade liksom två äldre parfyllningsdörrar med tandsnittsförsedd överliggare och överljusfönster.

Det flacka taket är täckt med gråmålad falsad plåt, Numera används huset av psykologiska institutionen.[nutidsuppdateras]


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Annexet byggdes med förbindelse till gamla kirurgen. Förbindelsen är nu riven. Södra fasaden är huvudfasad, byggnaden och miljön beskrivs utförligt i tidigare program. Fasaderna är välbevarade från byggnadstiden med sockel av huggen kalksten och väggar av gult tegel i kryssförband. Ursprungligen har fogarna utformats som åsfog. Den del som tidigare anslutit till annexet har putsade ytor. Taken är lagda med svart plåt i skivtäckning med ståndrännor. Skorstenarna har förenklade krön. Byggnaden har genomgått flera tillbyggnader och den senaste innebar ett utanpåliggande hisschakt i grön plåt och en glasad entré. En äldre tillbyggnad troligen från 1950-talet har utformats i liknande gult tegel men med avvikande fönsterutformning. De ursprungliga fönstren är utformade som korspost med fyra eller sex lufter, i flera fall finns blåst glas i ytterbågarna och äldre beslag. I innerbågarna har energiglas i aluminiumlist frästs in. Några dörrar är utformade som äldre pardörrar Exteriöra snickerier är grönmålade. Äldre entrédörrar som beskrevs i föregående program har ändrats. Att notera är de stora fönsterpartierna i norra fasaden som betjänade operationssalarna. De utfördes för att kunna förse salarna med dagsljus. Interiörer i trapphus och korridorer är väl bevarade med fasta snickerier exempelvis hålkälslister vid golv som skulle underlätta städning och pardörrar. Ytskikt består delvis av av förbländertegel, viktoriaplattor, terrazzogolv och kalksten. Inför större restaurerings- eller ändringsarbeten bör antikvarisk förundersökning genomföras. Annexet är en viktig del av Paradismiljön och genom bevarade byggnadsdelar och detaljer i form av gesimser och speciellt för funktionen utformade fönster ett stort kulturhistoriskt värde.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda