Förteckning över byggnadsminnesmärken och byggnadsminnen i Clemens och Drottens rotar

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Byggnader som åtnjuter skydd som byggnadsminne respektive byggnadsminnesmärke. Årtalet inom parentes anger det år då skyddsföreskrifterna beslutades.

Byggnadsminnesmärken

Byggnadsminnen

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda