Föreningen 14

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Föreningen 14
Foreningen 14.png
Föreningen 14
Information
AdressSankt Annegatan 5 och 7
ByggnadsårSankt Annegatan 7, 1861.
Sankt Annegatan 5, 1863
Byggherre1861 E. Eriksson,
1863 A. Ch. Andersson

På fastigheten finns två sammanbyggda gathus. Det norra, som är byggt 1861, har L-formad plan med en vinkel in mot gården. Mot gatan har huset en våning med mur av tegel med putsad, gulmålad fasad och sadeltak med rött, enkupigt tegel. Fönsterna är nygjorda efter de ursprungliga med sex rutor och omålade. En ursprunglig parfyllningsdörr med överljus är målad i rödbrun färg och i fasadens norra del finns en nygjord omålad, "imiterad" fyllningsdörr.

Det södra huset från 1863 har mot gatan två våningar med grå putsad fasad och våningslist, nytillverkade, omålade fönster och ny dörr med stående panel. Taket är klätt med svart, falsad slätplåt.

1978 renoverades båda husen, Gatufasaderna förblev oförändrade medan båda husen mot gården fick utökat utrymme genom att takfallen höjdes, Den södra byggnaden med två våningar mot gatan hade tidigare gårdsfasad i en våning och en bred fönsterkupa i det branta takfallet. Detta lyftes så att taket blev symmetriskt. Ovanvåningens vägg gjordes i trä och kläddes med röd lockpanel medan den gamla muren i bottenvårungen bibehölls och fick samma puts som gatufasaden.

Samma takresning med träregelvägg och röd lockpanel gjordes i den norra byggnaden där den ursprungliga muren i bottenvåningen är uppförd av gult, oputsat tegel. Taket kläddes med plåt och i vinkeln mellan de båda husen som har olika djup placerades en utvändig spiraltrappa av järn.

Gemensam gård. Föreningen 12, 13 och 14. Foto Inger Andersson 1983
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda