Fåret 4

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Fåret 4
FaretFyra6.jpg FaretFyra11.jpg
Fåret 4
Information
AdressRaggegränd 1
ByggnadsårRunt sekelskiftet 1900, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift

Hushållningssällskapets karta från 1912 visar byggnaden och grannbyggnaden på fastigheten Fåret 11. Vägen ska ha gått förbi mot Idalaområdet utmed den gamla sträckningen av Idalavägen. Flygfotot från 1957 visar hur några tillbyggnader gjorts på byggnaderna, likaså fotot från 1973-75 och 1998 samt 2006.

Byggnaden är uppförd i omgångar till dagens ett och ett halvt plan med inredd vind med fristående garage och uthus. Byggnaden står på en putsad, svartmålad sockel med slätputsade och gråmålade fasader. Gavelröstena är klädda med mörkgråmålad locklistpanel. Sadeltaket är täckt delvis med eternitplattor och delvis med shingel, har två gråmålade och locklistpanelklädda takkupor och en svartmålad och plåtklädd skorsten i nock mot söder. Fönstren är sentida, vitmålade aluminiumfönster i en luft med pivothängning och lösa spröjsar i gatuplanet/bottenvåningen/första våningen. Entrépartiet har ett slätputsat och svartmålat trappsteg och en vitmålad samt sentida trädörr med glasparti och speglar. Uthuset är timrat med hyvlade stockar och laxade knutar. Det är rödmålat med en rödmålad trädörr, pulpettaket är täckt med papp. Garage är tillkommet senare. Det står på en gjuten betongplatta med låg sockel och fasaderna är täckta med rödmålad fasspontspanel och vitmålade hörnbrädor. Sadeltaket är täckt med tvåkupiga betongtakpannor och vitmålade vindskivor i trä samt svartmålade solbrädor i plåt. Carporten i aluminium är vitmålad. En inglasad altan har också byggts till åt öster.

Fastigheten är omgärdad av ett rödmålat trästaket med grind i trä och ett valv av murgröna. Gångarna och uppfarten är delvis täckt med mackadam och delvis satt med betongplattor. Trädgården har åt väster en mindre gräsmatta och mindre buskar och träd planterade utmed fasaderna, gärdet och i rabatter av pallkragar. Åt öster är trädgården till största delen grästäckt med inslag av fruktträd och ett äldre bevarat lövträd.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda