Fåret 11

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Fåret 11
FaretElva22.jpg FaretElva6.jpg
Fåret 11
Information
AdressRaggegränd 3
ByggnadsårDelar från ca sekelskiftet 1900, fastighetstaxeringen säger 1909, med senare tillbyggnader från 1940-talet, 1980-talet (1987) samt 2000-talet (2002)
ByggherreEventuellt den tidigare ägaren på Fåret 4
ArkitektIngen uppgift

Hushållningssällskapets karta från 1912 visar byggnaden och grannbyggnaden på fastigheten Fåret 4. Taxeringsuppgifter från 1909 men byggnaden kan vara äldre än så. Vägen mot Idalagården gick förbi huset utmed den gamla sträckningen av Idalavägen. Enligt ägaren sägs det att den tidigare ägaren på Fåret 4 lät bygga bostadshuset åt sin dotter. Det var då en ca 17 kvm stuga med köket mellan rummen och med stampat jordgolv. De båda husen är hopbyggda och i trädgården mot gatan låg tidigare ett vagnshus och hönshus som revs på 1990-talet. Till gården hörde den angränsande jordbruksmarken som drevs i gårdens regi. Flygfoton visar hur några tillbyggnader gjorts på byggnaderna under 1940-talet och framåt, de senaste under 2000-talet. Bland annat tilläggsisolerades de äldsta delarna, vindsvåningen inreddes och det nuvarande takmaterialet lades.

Fåret 11 har flera byggnadskroppar som sammankopplas på olika sätt. De är uppförda i ett och ett halvt plan med inredd vind och det finns ett fristående garage. De representerar flera olika faser av tillbyggnad. De kommer beskrivas som en enhet för de är snarlika i utformning och material. Stommarna skiljer byggnaderna åt, i de äldre delarna består den av lertegel och i senare delar lättbetongblock. Socklarna är putsade, alternativt slätputsade, och svartmålade eller saknar synlig sockel. Fasaderna är alla slätputsade och vitmålade, gavelröstena är klädda med brunmålad locklistpanel. Sadeltaken är täckta med falsade och enkupiga lertegelpannor, rödmålad korrugerad plåt och papp. Den västra byggnaden har även en brunmålad och locklistpanelklädd takkupa och en plåtklädd och svartmålad skorsten i det östra takfallet. Fönstertyperna varierar i utförande, färg och ålder men är alla i trä. De i förekommer två- och tre lufter, med och utan spröjsar samt är vit- eller brunmålade. Det samma gäller trädörrarna. Entrépartiet har en slätputsad trappa och vitmålad dörr med glasparti. Mot gårdsplanen är dörrarna brunmålade.

Fastigheten är omgärdad av ett vitmålat trästaket med liggande brädor mot gatan och är i övrigt omgärdad av häck. Gångarna är satta med betongplattor och uppfarten likaså. Den har köksträdgårdsängar åt öster, kryddträdgård och rabatter utmed fasaderna och markerade av gångarna. Köksträdgårdsängarna är planterade med bland annat rotfrukter och grönsaker, rabatterna med tulpaner och rosbuskar. I trädgården finns också en näckrosdamm med guldfiskar intill det murade och vitkalkade uterummet samt ett växthus med en 30 år gammal vinranka. I övrigt finns också fruktträd, bland annat två mycket gamla äppelträd (Maglemer och Säfstaholm), klarbärs- och körsbärsträd. Ungefär hälften av trädgården är grästäckt med inslag av bärbuskar av vinbär, krusbär och hallon bland annat.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda