Fälgen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret Fälgen, kvadratiskt i formen närmast Dalby centrum, har mestadels avstyckats från den ursprungliga fastigheten 31 . Den välrenoverade 1700-talsgård i kvarterets norra del som nu är en sammanhängande bostad stammar dock från hemmanet nr 23. Mot bykärnan vänder sig en byggnadskropp bestående av en äldre del som byggts på med en större kontorsbyggnad. Här finns idag kursverksamhet; det s k kulturhuset i byn. Intill finns bilverkstad i en äldre stomme, även den med en nyare tillbyggnad som också inhyser kurslokaler. I kvarterets östra del har två äldre fastigheter slagits ihop. Sedan 1990 finns där ett parhus. Tidigare, fram till 1989, stod på tomten ett putsat vinkelbyggt 1½-våningshus. Detta hade glasveranda, ursprungliga 6-rutade fönster med vita, slätputsade omfattningar och övre karmen i bågform. Där fanns också ett uthus, eventuellt det nu befintliga.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda