Drotten 9

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Drotten 9 fd. Färgaren 1
Fargaren 1.png
Drotten 9
Information
AdressGrönegatan 13, Kattesund 7
ByggnadsårGathus och gårdshus 1872, omb gathus 1944, gårdshus 1926
ByggherreFotograf G. Gleerup
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Gårdshus

Envånings hörnhus med brutet hörn. Byggnaden är uppförd av tegel med slätputsad, vitmålad fasad och blåmålade tvåluftsfönster. Sadeltak täckt med svart falsplåt. 1944 skedde en ombyggnad med takkupor, två skyltfönster samt en enplans tillbyggnad mot öster.

Gårdshuset av korsvirke med tegel uppfördes samma år som gathuset, och inreddes som fotografiatelier åt byggherren. 1926 byggdes det om till bostad.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset byggt av korsvirke och tegel inrett som fotoateljé åt byggherren men senare ombyggt till bostad. Idag är användningen kontor. Sockel är putsad, korsvirket är svartfärgat och tegelfyllningarna målade i vitt. I den låga södra delen och den låga norra delen är fasaderna av vit puts. I söder finns en äldre spegelindelad pardörr med glas i övre del. I den lägre delen är sitter enluftsfönster och i korsvirkesdelen spröjsade tvåluftsfönster av äldre typ. Gården är asfalterad men innehåller några rabatter. Gårdshus med ovanlig bakgrund som fotoateljé, bevarad i ett kvarter som till stor del förändrats i övrigt.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda