Disposition - Industrimiljö Lunds kommun

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Inledningen beskriver syftet med uppdraget samt hur vi avgränsat och definierat detsamma. Vi kommenterar även kortfattat tidigare relevanta undersökningar. Följande kapitel beskriver industrialiseringen, dess förutsättningar och utveckling speciellt med avseende på Lund. Det tredje kapitlet beskriver hur industrins produktionsmiljöer sett ut under skilda tider. Det fjärde kapitlet innehåller rapportens huvuddel där alla kommunens industriområden beskrivs avseende historik och övergripande karaktärsdrag men där även bebyggelsen på enskilda fastigheter redovisas. I ett avslutande kapitel kallat URVAL, har vi samlat uppgifter om den del av bebyggelsen i Lunds kommun med koppling till industriell produktion, som vi menar har störst kulturmiljömässig betydelse.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda