Decilitern 1

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Decilitern 1
P1000004.JPG
Decilitern 1
Information
AdressPostgatan 1
Byggnadsår1800-talets andra hälft, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
P1000002.JPG
P1000003.JPG
P1000005.JPG

Decilitern 1 ligger på adressen Postgatan 1, men närheten till den gamla landsvägen, Dalbyvägen, går inte att ta miste på. Huset uppfördes troligtvis runt sekelskiftet 1900 i samband med järnvägens anläggande. Byggnaden är utritad på Hushållningssällskapets karta från 1912 och finns med på flyg-foto från 1940. Huset har precis som många andra byggnader inom området haft flera funktioner genom åren. I huset har kommunkontoret legat, biblioteket samt en damekiperingsaffär kallad Blå Hörnet (upphörde 2000). Idag finns där frisörsalong och barnklädesaffär. Små tillbyggnader i gavlarna har skett under årens gång, då verksamheten har behövt anpassa lokalerna. I Bevaringsprogrammet från 1988 uppges att postkontoret flyttades till denna byggnad 1917 från järnvägsstationen och att biblioteket låg här mellan 1950 och 1981.

Byggnaden är uppförd i ett plan med inredd vind. Sockeln är slätputsad och målad grå. Troligtvis är det en naturstensgrund. Konstruktionen är dold men förmodas vara av tegel eller lerstenstegel. Fasaden är slätputsad och vitmålad med gavelrösten av blåmålad locklistpanel. Sadeltaket är täckt med papp på trekantslist. Fönstren är av varierande typ. Tvåluftsfönster med fasta spröjsar i trä förekommer, likaså pivothängda enluftsfönster med lösa spröjsar av aluminium och treluftsfönster som liknar de tidigare nämnda. Två större skyltfönster av trä med fasta spröjsar finns i norra och östra fasaderna. Tre dörrar av trä med glasparti med spröjsar och speglar finns runt om byggnaden, två åt söder och en i norr, varav av den västra troligen är av 1920-talstyp. Ett trappsteg av gjuten betong finns till entrén i östra gaveltillbyggnaden.

Byggnaden ligger intill vägen i norr och öster. Trädgården är delvis omgjord till parkering för besökare till verksamheterna. Den är även delvis omgärdad av en planterad häck. Trädgården är i övrigt grästäckt med en större al samt fyra mindre björkar som vegetation. En gång till ena verksamhetens entré är satt med gatsten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda