Dammgården

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Dammgården
Lilla Råby från S Esplanaden kring sekelskiftet. Huset t h är det gamla fattighuset. Foto Jöns Mårtensson/Kulturen.
"Karta öfver en del tomter, lydande under No 1 Lilla Råby". Jonas Ahnfeldt 1892. Tomterna motsvarar det NÖ hörnet av kv Dammgården. Lunds lantmäteri C 349.
Hörnet av Arkiv- och Brunnsgatorna mars 1937. Foto Per Bagge/Kulturen.

Kvarteret omges på tre sidor av gator, men gränsar i väster direkt till kv Gylleholm. Kvarteret har bytt namn och ändrat form ett antal gånger. Den östra delen benämndes först kv Lilla Råby. På 1980-talet hette det under en kort period kv Brunnen innan det slogs samman med det dåvarande kv Dammgården, motsvarande tomten där parkeringshuset nu ligger. Förr var Dammgården namnet på en gård omedelbart norr om Brunnsgatan i kv Ehrenberg, se Ehrenbergska lyckan. Den nordöstra delen av kvarteret Dammgården, motsvarande ungefär tomterna 12, 3 och 4, utgjorde förr tomtplats till gården L:a Råby 1, medan de övriga delarna tillhörde L:a Råby 9. Någon gång efter det att L:a Råby l enskiftats, flyttades gården ut på ägorna. Den gamla tomtplatsen styckades, förmodligen under 1850-talet, upp till byggnadstomter och på 1875 års karta syns på platsen ett gytter av småhus. På en tomtkarta 1892 kan man räkna till inte mindre än tolv tomter. Under senare delen av 1930-talet kom en stor del av bebyggelsen att rivas. I det nordöstra hörnet fick ett par hus lämna plats för Brunnsgatans breddning, och längs Arkivgatan köpte byggmästare Olof W Svensson upp ett antal tomter för att där i stället uppföra ett stort hyreshus. Redan ett par år tidigare hade ett par hyreshus uppförts vid Änggatan på två tidigare obebyggda tomter som hade styckats av från L:a Råby 9. Småhusbebyggelsen inom den västra delen av kvarteret köptes efterhand upp av Lunds kommun, som 1983 och 1987 rev de sista husen för att bereda plats för ett parkeringshus.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda