Celsius

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Celsius
Kvarteret ligger på mark som förr ingick i Galgevången. Tillsammans med de bägge kvarteren öster därom var det uppdelat på tre långsmala lotter i öst-västlig riktning, benämnda från norr Galjevången 2, 3 och 4. De hade skilda ägare och användes för odling. Lotten nr 3 köptes 1862 av timmermansgesällen Ola Nilsson och hans hustru. Av en karta 1864 framgår det att de då på den västligaste delen av sin lott (på nuvarande tomten nr 6) låtit uppföra en byggnad, troligen en ekonomibyggnad med en bostadsdel. Lotten nr 2 uppe vid Östervångsvägen styckades år 1900 upp i ett antal olika tomter som efterhand såldes av och bebyggdes. Detta har gett upphov till en tämligen blandad bebyggelse som dock ligger väl samlad i tid.

Lotten nr 4 förvärvades 1898 av trädgårdsmästare Olof Olsson Lind. På lotten uppförde han i början av 1900-talet ett påkostat bostadshus och en ekonomibyggnad för trädgårdsmästeriet. I ett stadsplaneförslag från 1917 har de tre lotterna delats upp i tre kvarter. Att uppdelningen inte riktigt skedde som lottinnehavarna tänkt sig har medfört att huset på tomten nr 4 ligger omotiverat långt indraget från gatan. Under senare delen av 1920-talet fylldes tomten som tillhörde trädgårdsmästeriet med växthus, men 1946 var det slut med trädgårdsmästeriet som då köptes av byggmästaren Erik Olsson. Han lät stycka av bostadshuset medan resten av fastigheten delades upp på tre tomter som bebyggdes med snarlika bostadshus.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda