Carl Holmberg 9

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Carl Holmberg 9 Fd. Bytarebacken 20 och 21
Bytarebacken 20-21.png
Carl Holmberg 9
Information
AdressBangatan 6
Byggnadsårnr 20 1873, nr 21 1872, omb 1904, 1910, 1923, gårdshus 1923
ByggherreMurare H. Ekelund
Arkitekt1923 A. Persson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus, Bytarebacken 20
Gårdshus, Bytarebacken 20
Gårdshus, Bytarebacken 21

Två sammanbyggda trevåningshus, uppförda 1872 och 1873 av muraren H. Ekelund. Byggnaderna har gemensam fasad i nyrenässans, slätputsad och målad gul. I fasadens mitt är en körport med järngrind. De sexrutade fönstren har kvaderimiterande omfattningar i låg relief, och mellan våningarna löper friser med tandsnittsornament, som återkommer i gesimsen. Bottenvåningen är förändrad med större skyltfönster och delvis förbyggd med en skyltpanel.

1923 skedde en större ombyggnad för inredning av ordenslokaler i tredje våningen och vindsplanet. Samtidigt uppfördes ett nytt gårdshus i östra tomtgränsen.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdsflygel i tre våningar byggd i vinkel med inredd vind. Fasaderna består av gult maskinslaget tegel i kryssförband med utkragad takfot. Fönstren är sentida men utförda i korspost med brunmålat trä. Vindsvåningen förefaller förhöjd från ett pulpettak till ett brutet tak eller mansardtak, den vertikala ytan är klädd med svart plåt i bandtäckning. Gården är asfalterad och delvis bebyggd med förråd i en våning.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda